top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraODS MS Benešov

Komise pro sport spolupracuje při vytváření Strategie rozvoje sportu

Květnové zasedání Komise pro sport Rady města Benešov se konalo na Zimním stadionu. Nadcházející zasedání budeme pořádat nadále právě v prostředí různých sportovních areálů v Benešově, aby členové komise měli možnost blíže poznat jejich stav – příští zasedání je plánováno do prostor Městského fotbalového stadionu.

Na tomto zasedání pak zejména seznámila zástupkyně Úřadu přítomné členy komise s aktuálním stavem vytváření dokumentu Strategie rozvoje sportu pro město Benešov v roce 2019-2030, který je vytvářen v rámci Plánu udržitelného rozvoje a je povinným koncepčním dokumentem.

V rámci vytváření tohoto dokumentu proběhne i dotazníkové šetření mezi sportovními kluby, tak aby byla přímo od klubů získána relevantní data k analýze současného stavu sportu ve městě.

Chceme tímto apelovat na jednotlivé kluby, které budou osloveny se žádostí o vyplnění dotazníku, aby tak opravdu učinily.

Pokud byste měli při vyplňování dotazníku nějaké nejasnosti, můžete se obrátit nejen na příslušné pracovníky Úřadu, ale i např. na předsedu komise (kontakty níže). Komise bude nadále aktivně spolupracovat při vytváření Strategie rozvoje sportu.

Hostem při zasedání komise byl též zástupce Městských sportovních zařízení, a to za účelem předvedení možnosti rezervačního systému, který je MěSZ používán pro rezervace jimi spravovaných sportovišť.

Komise jednoznačně dospěla k doporučení, aby tento systém začal být využíván i pro sportoviště, která nejsou spravována přímo MěSZ či Městem jako takovým, ale příspěvkovými organizacemi Města - jde zejména o školy.

Věříme, že to přispěje k většímu přehledu a míře využívání všech sportovišť v Benešově a tím možnosti větší optimalizace jejich využívání ve prospěch všech sportovních klubů, všech sportů ve městě.

za Komisi pro sport Tomáš Novák, předseda komise tel. 602303532, e-mail tomas.novak@urocnice.cz


27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

AKTUALITY

bottom of page