top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraODS MS Benešov

Osobnost Benešova 2018 - Ing. Roman Tichovský


Udělování ocenění osobností

Ocenění jsou udělována převážně nezávislými sdruženími, komerčními a nekomerčními subjekty nebo orgány státní nebo obecní správy. Komerční subjekty a jejich zájmová sdružení se zabývají především komerčně úspěšnými jedinci. Orgány státní správy zatím nemají v ČR dostatečnou důvěru veřejnosti, čehož příkladem je malý zájem a respekt vůči státním cenám za kulturu, které uděluje MK. Nezávislá sdružení občanů mají důvěru veřejnosti vyšší. Příkladem je třeba titul Osobnost roku, které uděluje spolek Skutek významnému českému vědci nebo umělci v oblasti vizuání tvorby, Cena za celoživotní přínos fotografii, kterou uděluje profesní sdružení fotografů nebo titul Blanický rytíř, který udělují sdružení občanů Benešovska, mezi něž patří jako jediný subjekt z města Benešova i Evropský klub Benešov.

EKB si jako spolupořadatel Blanického rytíře uvědomil, že vedle ocenění pro nadšené šiřitele kultury a ochrany přírody je potřebné také vyzdvihnout lidi, kteří svým etickým postojem jsou příkladem české společnosti dlouhodobě negativně ovlivněné komunistickým zřízením. Proto přispívá svým dílem k veřejné diskusi o rozdílech mezi etikou a neetičností, odvahou a pohodlnou vypočítavostí, spontánní neohroženou otevřeností a zištným předstíráním, vnímavostí vůči mnohdy pod povrchem skryté etice a lhostejností.


Osobnost Benešova roku 2018

Členové EKB pozorně sledují názory veřejnosti ve městě a provádějí namátkový průzkum toho, koho si lidé v Benešově váží. Úmysl vyhlásit osobnost roku pak zveřejnili v médiích, aby každý aktivní obyvatel města mohl přispět svým názorem. Nejde o anketu, v níž by se sčítaly zaslané hlasy. Ta by pro objektivnost musela nabýt rozměrů, které by pro EKB nemusely být pracovně zvládnutelné. Takovou cenu nepředstavuje ani Blanický rytíř. Za funkčnější považujeme pozorné naslouchání veřejnosti a podněcování malých diskusí o jednotlvých názorech.

Za poslední období byla diskuse překvapivě vyrovnaná. Lidé si dobře všímali, co se dělo na radnici od roku 2015 a dospívali ke značné shodě názorů. K takové shodě dospěli i v závěrečné diskusi členové a přátelé neformálního sdružení EKB.

Věříme, že přítomnost osobnosti Ing. Tichovského na radnici je pro další období města velkým přínosem. Na ocenění, které mu bylo předáno na radnici 20. května 2019 je uvedena formulace, která stručně shrnuje všechny komentáře občanů města, které jsme zaznamenávali:

Podle neformálního průzkumu si obyvatelé města váží zásadového postoje pana inženýra Romana Tichovského po nečekaném převzetí moci opozicí na benešovské radnici v lednu 2016, jeho ochoty morálně posilovat občany postižené následným politickým režimem v létech 2016-2018 a také jeho rozhodnutí vrátit se do nejisté politické funkce na radnici po očistných volbách na podzim roku 2018.


Evropský klub Benešov (EKB)

EKB je sdružením občanů a přátel města, který byl založen roku 1998 v návaznosti na český Evropský kulturní klub vedený Doc. Císařovským. Jeho sekci pro vědu a umění vedl astrofyzik Dr. Jiří Grygar, který patří také k čestným členům EKB. Evropský klub BN se rozhodl navázat na meziválečné Kulturní sdružení, jehož členové organizovali v Benešově přednášky a kulturní akce. Více se o EKB dozvíte na facebooku “Evropský klub Benešov”.


Osobnost Benešova roku 2019

Tipy na osobnost následujícího roku je možné zasílat na adresu evropsky.klub.bn@seznam.cz. Je nezbytné je doplnit přesvědčivým zdůvodněním stavějícím především na příkladném etickém profilu kandidáta.

64 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


AKTUALITY

bottom of page