top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraODS MS Benešov

Výsledky jednání Zastupitelstva 28.3.2018

Aktualizováno: 29. 3. 2018


Článek zpracoval Tomáš Novák, foto Michal Klein.Včera se konalo jednání Zastupitelstva města Benešova. Účastnili se ho samozřejmě i dva naši zastupitelé, Ing. Roman Tichovský a Jaroslav Roll.

Na počátku jednání byl jeho předem stanovený program rozšířen o dva body.

Ten důležitější navazoval na rezignaci N. Brukové z pozice místostarostky, radní a zastupitelky.

Novou zastupitelkou se tak stala Eva Puppová, která složila slib a později byla i zvolena novou členkou Rady města.

Obě výše uvedené dámy jsou členkami ČSSD.

Informace k rezignaci místostarostky Brukové nalezete např. ve článku v Benešovském deníku.

V rámci projednávání bodu "Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1/2018" bylo naším zastupitelem vedení Města připomenuto, že porušuje zákon č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, když Město Benešov nemá schválený střednědobý rozpočtový výhled.

Vedením Města bylo přislíbeno odstranění tohoto nedostatku v rámci prvního pololetí tohoto roku.

Zástupci opozice se též věnovali nárustu provozních výdajů v rozpočtu, které se snažilo vedení Města odůvodnit nárůstem nákladů na výkon funkcí v přenesené působnosti, neboť Benešov je tzv. obec s rozšířenou působností.

Tato jejich argumentace však zcela neuspěla, protože navýšení nákladů na tyto činnosti je menší, než na činnosti vlastní!

Provoz Městského úřadu nás prostě stojí více a více!


Městské obchodní společnosti

Nejdůležitější téma tohoto zastupitelstva, svým významem, ne časem jemu věnovaném, byly změny základního kapitálu městských obchodních společností (Technické služby, Kulturní a informační centrum, Městská sportovní zařízení a Městská tepelná zařízení), rozšíření počtu jednatelů u některých z nich a návrh zřízení dozorčích rad těchto společností.

Jde o společnosti, které po dnešním Zastupitelstvu disponují základním kapitálem, získaným bezúplatně z majetku Města, ve výši více jak 500 mil. Kč!

Přesto nefungují vůči zastupitelům i občanům, transparentně.

Naše vyjádření k tomuto tématu nalezneze v tomto dokumentu.

Např. zřizování dozorčích rad je zbytečné, jejich funkce i vůči těmto městským obchodním společnostem mohou vykonávat již existující orgány, zejména Finanční výbor a Kontrolní výbor zastupitelstva.

Bohužel, nic z našich názorů nebylo vedením Města vyslyšeno.

Co se ještě ukázalo v rámci projednávání tohoto bodu?

Ne moc kvalitní práce smluvního partnera Města, advokátní kanceláře Volf a partneři.

Špatné paragrafy v návrzích, ne zcela přesvědčivé vystupování jejich zástupců v rámci jednání Zastupitelstva!

Ostatně o této advokátní kanceláři a jejich "výhodných" službách pro Město Benešov jsme již dříve psali.


Dotace pro SK Benešov

Překvapivě časově nejnáročnější bod bylo projednávání žádosti o přidělení dotace SK Benešov (fotbal).

Velkou měrou k tomu přispělo, že nebyl přítomen žádný zástupce SK Benešov, aby reagoval na nemálo dotazů k žádosti, a také, že žádost byla na 1,5 mil. Kč, což by byla historicky nejvyšší částka, jež by byla v rámci Grantového programu města přidělena.

Žádost ovšem nebyla zdá se kvalitně zpracována, proto toliko otázek zastupitelů napříč politickým spektrem, proto ostatně sama Rada města tuto žádost do Zastupitelstva poslala s doporučením na schválení pouze ve výši 500 tis. Kč.

Naše vyjádření v souvislosti s touto dotací naleznete v příslušném dokumentu.

Vše dopadlo tak, že bylo odsouhlaseno ustanovení, že se SK Benešov žádná dotace neschvaluje a jen kvůli nim, ač neměli ani tu slušnost na toto jednání přijít a obhajovat si svou žádost, bude svoláno v dubnu mimořádné jednání Zastupitelstva města.

Snad na toto fotbalové jednání zastupitelstva někdo od nich přijde!


Naše interpelace

V rámci příslušného bodu jednání podal náš zastupitel interpelaci na vedení Města týkající se ostrahy Táborských kasáren.

Již dříve jsme vyjadřovali jisté pochybnosti nad smysluplností výdajů na ostrahu areálu Táborských kasáren (dle našich informací a propočtů se vynaložená částka za necelých 10 měsíců realizace ostrahy blíží 7 mil. Kč, což vychází na cca 24 tis. Kč denně).

Máme i jisté pochybnosti nad výběrem dodavatele/dodavatelů ve veřejné soutěži.

Smyslem naší interpelace, jejíž znění je zde, je dát vedení města možnost vyvrátit naše pochybnosti o tom, že prostředky z rozpočtu města byly v tomto případě vynaloženy transparentně a efektivně.

Podle našich zjištění to tak ale moc nevypadá, ostrahu tohoto typu je možno opravdu vysoutěžit a realizovat za mnohem méně peněz (cca 15% z částky, jež je výše uvedena)!


Souhrn příloh:

  1. Problematika Městských obchodních společností - stáhnout

  2. Vyjádření k dotaci SK Benešov - stáhnout

  3. Interpelace k ostraze Táborských kasáren - stáhnout

310 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


AKTUALITY

bottom of page