top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraODS MS Benešov

Zastupitelstvo města 28.3.2018 - naše hlavní body


Na dnešní jednání Zastupitelstva města Benešov jsme měli připraveny zejména tato tři témata.


Městské obchodní společnosti

Na programu jsou mimo jiné body, které se týkají tzv. městských obchodních společností (jde o společnosti s ručením omezeným, které jsou 100% vlastněny městem Benešov). Jedná se o Technické služby, Kulturní a informační centrum, Městská sportovní zařízení a Městská tepelná zařízení. Hlavním tématem těchto bodů je navýšení jejich základního kapitálu nepeněžitým vkladem, bezúplatný převod věcí nemovitých a movitých do majetku těchto společností. Jde o majetek za celkem více jak 430 mil. Kč a celkový základní kapitál těchto čtyř společností tak bude činit již více jak 500 mil. Kč! Navrhujeme, jak si tento majetek, celkový chod těchto společností, udržet pod kontrolou města - zastupitelů, výborů zastupitelstva. Potažmo pod kontrolou Vás občanů. Přečtěte si náš návrh, který např. shledává zřizování dozorčích rad v těchto společnostech jako zbytečný krok, nechť dozor nad těmito společnostmi, které jsou součástí města, vykonávají Finanční a Kontrolní výbory Zastupitelstva města. Tuto pozici budou hájit naši zastupitelé v rámci jednání o předmětných bodech!


Dotace SK Benešov

Na programu jsou též body týkající se přidělení dotací z Grantového fondu města Benešov. Jeden z nich se týká i našich fotbalistů, tedy SK Benešov, ve výši 500 tis. Kč. Nejsme proti podpoře aktivit sportovních a pro využití volného času, zejména pro mládež. Jsme ale pro to, aby bylo jasno, komu jde, na co jde, co řeší a aby subjekt, který ji získá, byl minimálně tak transparentní vůči veřejnosti, jak mu ukládá zákon. Podrobnosti najdete v našem vyjádření k tomuto bodu programu!


Interpelace na téma ostrahy Táborských kasáren

Již dříve jsme vyjadřovali jisté pochybnosti nad smysluplností výdajů na ostrahu areálu Táborských kasáren (dle našich informací a propočtů se vynaložená částka za necelých 10 měsíců realizace ostrahy blíží 7 mil. Kč, což vychází na cca 24 tis. Kč denně). Máme i jisté pochybnosti nad výběrem dodavatele/dodavatelů ve veřejné soutěži. Smyslem naší interpelace, jejíž znění je přiloženo, je dát vedení města možnost vyvrátit naše pochybnosti o tom, že prostředky z rozpočtu města byly v tomto případě vynaloženy transparentně a efektivně. Podle našich zjištění to tak ale moc nevypadá, ostrahu tohoto typu je možno opravdu vysoutěžit a realizovat za mnohem méně peněz (cca 15% z částky, jež je výše uvedena)!


Souhrn příloh:

  1. Problematika Městských obchodních společností - stáhnout

  2. Vyjádření k dotaci SK Benešov - stáhnout

  3. Interpelace k ostraze Táborských kasáren - stáhnout

30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


AKTUALITY

bottom of page