top of page

Působení ODS Benešov ve Středočeském kraji

ODS Oblastní sdružení Benešov mělo v rámci kandidátky ODS ve volbách do Středočeského kraje na podzim roku 2020 celkem 6 kandidátů.

Zastupitelský mandát jsme získali jeden, úspěšný byl kandidát číslo 7 Ing, Pavel Pavlík, který kromě pozice zastupitele zastává i pozici radního v koaličním vedení Středočeského kraje.

Další tři naši kandidáti pak zastávají pozice ve výborech Zastupitelstva Středočeského kraje.

krs_logo.png
pp_edited.png

Ing. Pavel Pavlík

statuátní náměstek hejtmank,radní pro oblast zdravotnictví

Moji prioritou je zlepšení zdravotní péče ve všech oblastech regionu, bez ohledu na to, zda o pacienty pečuje krajské, městské nebo soukromé zařízení. K tomu je potřeba lépe koordinovat spolupráci všech zdravotnických zařízení. Budu hájit důležitou roli všech ambulantních lékařů a ochráním je před dalšími regulacemi a rostoucí administrativní zátěží. Hlavním úkolem je dosažení
spravedlivějších podmínek ve financování zdravotní péče. Mezi úhradami stejné péče v různých zařízeních nemohou být propastné rozdíly jako dnes.

Mgr. Daniel Štěpánek

člen Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Kultura je výrazem společnosti a ta by zároveň měla vychovávat. Středočeský kraj nabízí celé spektrum kulturních aktivit a mým úkolem je tyto aktivity všemožně podporovat. Během následujících let se zaměřím především na loutkové a ochotnické divadlo, muzejní činnost a vážnou hudbu. Pokud to rozpočet kraje umožní, budu rád také za každou opravu kulturní památky, ať už je v majetku veřejné správy, církve nebo soukromého majitele.

ds_edited.png

Tomáš Novák

člen Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj

Středočeský kraj bude tak "chytrý", jak chytře bude navržena a realizována jeho digitalizace. Smysluplná digitalizace přinese výhody pro klienty Kraje, tedy občany a představitele měst, městysů a obcí v Kraji, stejně jako spolkům apod., současně ovšem také zefektivní práci zaměstnanců Krajského úřadu. Při každé digitalizaci je třeba ale myslet i na ty, kteří ji využívat nechtějí a pracovat tzv. "postaru". Věřím, že svou činností v tomto výboru mohu přispět k tomu, aby byl i v této oblasti Středočeský kraj úspěšný.

ezgif_edited_edited.png

Ing. Roman Tichovský

člen Výboru pro dopravu

Zajištění dopravní obslužnosti a údržby silnic II. a III. tříd  na takové úrovni, aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz a udržitelný rozvoj, je jednou ze základních povinností Středočeského kraje.

Pokud mohu s plněním těchto povinností kraje svými zkušenostmi a znalostmi pomoci, rád se budu na práci  Výboru dopravy podílet i ve volebním období  2020-2024.

rt_edited.png
bottom of page