Působení ODS Benešov ve Středočeském kraji

ODS Oblastní sdružení Benešov mělo v rámci kandidátky ODS ve volbách do Středočeského kraje na podzim roku 2020 celkem 6 kandidátů.

Zastupitelský mandát jsme získali jeden, úspěšný byl kandidát číslo 7 Ing, Pavel Pavlík, který kromě pozice zastupitele zastává i pozici radního v koaličním vedení Středočeského kraje.

Další tři naši kandidáti pak zastávají pozice ve výborech Zastupitelstva Středočeského kraje.

Ing. Pavel Pavlík

radní pro oblast zdravotnictví

Moji prioritou je zlepšení zdravotní péče ve všech oblastech regionu, bez ohledu na to, zda o pacienty pečuje krajské, městské nebo soukromé zařízení. K tomu je potřeba lépe koordinovat spolupráci všech zdravotnických zařízení. Budu hájit důležitou roli všech ambulantních lékařů a ochráním je před dalšími regulacemi a rostoucí administrativní zátěží. Hlavním úkolem je dosažení
spravedlivějších podmínek ve financování zdravotní péče. Mezi úhradami stejné péče v různých zařízeních nemohou být propastné rozdíly jako dnes.

Mgr. Daniel Štěpánek

člen Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Kultura je výrazem společnosti a ta by zároveň měla vychovávat. Středočeský kraj nabízí celé spektrum kulturních aktivit a mým úkolem je tyto aktivity všemožně podporovat. Během následujících let se zaměřím především na loutkové a ochotnické divadlo, muzejní činnost a vážnou hudbu. Pokud to rozpočet kraje umožní, budu rád také za každou opravu kulturní památky, ať už je v majetku veřejné správy, církve nebo soukromého majitele.

Tomáš Novák

člen Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj

Středočeský kraj bude tak "chytrý", jak chytře bude navržena a realizována jeho digitalizace. Smysluplná digitalizace přinese výhody pro klienty Kraje, tedy občany a představitele měst, městysů a obcí v Kraji, stejně jako spolkům apod., současně ovšem také zefektivní práci zaměstnanců Krajského úřadu. Při každé digitalizaci je třeba ale myslet i na ty, kteří ji využívat nechtějí a pracovat tzv. "postaru". Věřím, že svou činností v tomto výboru mohu přispět k tomu, aby byl i v této oblasti Středočeský kraj úspěšný.

Ing. Roman Tichovský

člen Výboru pro dopravu

Zajištění dopravní obslužnosti a údržby silnic II. a III. tříd  na takové úrovni, aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz a udržitelný rozvoj, je jednou ze základních povinností Středočeského kraje.

Pokud mohu s plněním těchto povinností kraje svými zkušenostmi a znalostmi pomoci, rád se budu na práci  Výboru dopravy podílet i ve volebním období  2020-2024.

© 2018-2020 ODS MS Benešov
Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram sociální Icon
  • YouTube ODS Benešov