top of page

ODS Místní sdružení Benešov

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

MS ODS Benešov na webu ODS
Místní sdružení je součástí Oblastního sdružení Benešov.

OS ODS Benešov na webu ODS

MÍSTNÍ RADA
1_Tichovský_edited.jpg
Ing.Roman Tichovský

předseda místního sdružení
1. místopředseda oblastního sdružení Benešov, místostarosta města Benešov 

50 let, stavební inženýr, ženatý, 2 děti,

2_Pavlík_edited.jpg
Ing. Pavel Pavlík

místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení Benešov, zastupitel města Benešov

47 let, ekonom, majitel společnosti, ženatý, 2 děti

23 Podroužová_edited.jpg

Jana Podroužková

pokladník

5 Klein_edited.jpg

Roman Lajpert

člen

Ing. Michal Klein

člen

4_Novák_edited.jpg
8 Petrová_edited.jpg
3 Roll_edited.jpg
7 Slámová_edited.jpg

Jaroslav Roll
člen

Tomáš Novák

člen

Věra Petrová

člen

Hana Slámová

člen

bottom of page