ODS Místní sdružení Benešov

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

MS ODS Benešov na webu ODS
Místní sdružení je součástí Oblastního sdružení Benešov.

OS ODS Benešov na webu ODS

MÍSTNÍ RADA
Ing.Roman Tichovský

předseda místního sdružení
1. místopředseda oblastního sdružení Benešov, místostarosta města Benešov 

50 let, stavební inženýr, ženatý, 2 děti,

Ing. Pavel Pavlík

místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení Benešov, zastupitel města Benešov

47 let, ekonom, majitel společnosti, ženatý, 2 děti

Jana Podroužková

pokladník

Roman Lajpert

člen

Ing. Michal Klein

člen

Jaroslav Roll
člen

Tomáš Novák

člen

Věra Petrová

člen

Hana Slámová

člen

© 2018-2020 ODS MS Benešov
Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram sociální Icon
  • YouTube ODS Benešov