ODS Místní sdružení Benešov

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

MS ODS Benešov na webu ODS
Místní sdružení je součástí Oblastního sdružení Benešov.

OS ODS Benešov na webu ODS

MÍSTNÍ RADA
1_Tichovský_edited.jpg
Ing.Roman Tichovský

předseda místního sdružení
1. místopředseda oblastního sdružení Benešov, místostarosta města Benešov 

50 let, stavební inženýr, ženatý, 2 děti,

2_Pavlík_edited.jpg
Ing. Pavel Pavlík

místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení Benešov, zastupitel města Benešov

47 let, ekonom, majitel společnosti, ženatý, 2 děti

23 Podroužová_edited.jpg

Jana Podroužková

pokladník

5 Klein_edited.jpg

Roman Lajpert

člen

Ing. Michal Klein

člen

4_Novák_edited.jpg
8 Petrová_edited.jpg
3 Roll_edited.jpg
7 Slámová_edited.jpg

Jaroslav Roll
člen

Tomáš Novák

člen

Věra Petrová

člen

Hana Slámová

člen