top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraODS MS Benešov

Komise pro kulturu

Naši zástupci pilně pracuji v komisích Rady města. Například v Komisi pro kulturu Ing. Michal Klein, určený v této komisi mimo jiné i k informování veřejnosti o její činnosti. Vizte jeho "report" z dosavadní činnosti komise.

Komise pro kulturu pracuje naplno

Již 29. ledna 2019 byly zřízeny komise jako poradní orgány Rady města Benešov. Mimo jiné také komise pro kulturu. Komise je devítičlenná a je složená ze zástupců jednotlivých volebních stran, kteří se o kulturu v Benešově dlouhodobě zajímají a dokonce ji i někteří spoluutvářejí.

Hlavní náplň komise, jak již bylo řečeno, je být tzv. „k ruce“ radě města. A právě proto jsme se hned sešli 5. února 2019, abychom probrali návrh Pravidel pro poskytování dotací z grantového fondu města Benešov. Společně s komisí pro sport jsme tato pravidla připomínkovali, aby mohl tento důležitý dokument vejít v platnost.

Další jednání komise se uskutečnilo již za týden 12. února 2019, kde hlavním bodem byl plán naší činnosti pro rok 2019. Zásadním tématem bylo výročí 800 let od založení města Benešov. Oslavy by se měly uskutečnit během celého roku 2020. Další neméně důležité je výročí 30 let od sametové revoluce, které si vyžaduje důstojné připomenutí. Vedle těchto významných kulturních událostí je mnoho dalších, které se opakují v Benešově každoročně jako je například Benešovský jarmark a v létě Benešov City Live, o které nebudou naši spoluobčané ochuzeni. Hlavním hostem byl Václav Pošmurný, současně jmenovaný jednatel KIC s. r. o. a právě s ním komise rokovala nad těmito tématy.

Poslední schůzka se uskutečnila dne 19. března 2019. Důležitým hostem byl místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček, který má právě kulturu ve své gesci. Vzhledem k tomu, že máme ambice být opravdovým kulturním městem, jsme se společně shodli, že důležité je hlavně komunikovat. Proto byla zřízena tzv. „Konopišťská šestka“ kde má zastoupení mimo jiné také člen kulturní komise, komise pro Konopiště, zámek Konopiště a další. Tato pracovní skupina bude mít na starosti mimo jiné kulturní dění, které se odehrává v zámeckém parku, aby probíhalo vše v harmonii a ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Dále byla zřízena pracovní skupina, která se bude pravidelně scházet nad plánem již zmíněných oslav vzniku města Benešov před 800 lety. Další neméně důležitá témata byla např. budoucnost objektů vily Katušky a hotelu Pošta.

Témat týkajících se kulturního dění v Benešově je mnoho, proto se kulturní komise bude scházet pravidelně jednou měsíčně a bude vše nejen mezi sebou, ale i s pozvanými hosty diskutovat a předkládat návrhy vedení města. O další činnosti kulturní komise vás budeme pravidelně informovat. Se svými podněty se mohou občané obrátit na jakéhokoliv člena kulturní komise (jmenný seznam na stránkách města) nebo zasílat na email: kulturnikomise.bn@seznam.cz

Ing. Michal Klein, člen kulturní komise

45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


AKTUALITY

bottom of page