top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraODS MS Benešov

Výbory a komise Města

Svou činnost začali už i Výbory Zastupitelstva města a Komise Rady města.

I v nich pracují samozřejmě naši zástupci.

Celkem máme ve výborech a komisích 15 zástupců, z toho 2 v pozici předsedy.

Kompletní seznam naleznete na této stránce.

Předsedy máme konkrétně u Bezpečnostní komise a Komise pro sport.

Ze druhé jmenované Vám nyní přinášíme informaci o započetí její činnosti a plánech na činnost v tomto roce:


Komise pro sport již dvakrát zasedala

Rada města Benešov zřídila mimo jiné, jako svůj iniciativní a poradní orgán, Komisi pro sport.

Základní činnost této komise by měla spočívat zejména:

  • v návrzích koncepce podpory a rozvoje sportu;

  • v podpoře spolupráce a zajištění lepší komunikace města Benešov se sportovními kluby, klubů mezi sebou, tak i klubů s navazujícími subjekty (např. školy);

  • vyjádření k investičním záměrům v oblasti sportovišť.


Všechny výše uvedené body se týkají všech forem sportu, od výkonnostního organizovaného až po rekreační, s důrazem na sport dětí a mládeže.


Komise se od svého ustavení ke konci ledna sešla již dvakrát, poprvé na konci ledna, podruhé před polovinou února. Hlavní téma obou těchto jednání byla nová Pravidla pro čerpání dotací z Grantového fondu města Benešov. V této problematice jsme, v rámci podpory spolupráce a komunikace se sportovními kluby, intenzivně spolupracovali s již dříve ustanovenou neformální Koordinační skupinou benešovských sportovních klubů, jejichž zástupci se i jako hosté účastnili předmětných jednání komise.


Zmíněná koordinační skupina již v sobě zahrnuje zástupce těchto klubů, respektive sportů: fotbal, basketbal, hokej, florbal, nohejbal, tenis, atletika, plavání, cyklistika, triatlon, karate, judo, sportovní střelba, mažoretkový sport, sportovní tanec.


Budeme rádi, když se k této skupině přidají i další sporty a bude tak zajištěna široká spolupráce v rámci této skupiny a prostřednictvím Komise pro sport i spolupráce s městem Benešov. Pro připojení k této skupině využijte kontaktů níže.


Na svém druhém jednání si komise také schválila plán činnosti pro rok 2019:

  • vedení seznamu sportovních klubů, oddílů a dalších subjektů aktivně působících v oblasti sportu, zajištění proaktivní pravidelné komunikace s nimi;

  • inventura veřejných i neveřejných sportovišť v Benešově, zjištění jejich technického stavu a intenzity využívání, návrhy úprav, oprav a optimalizace využívání těchto sportovišť;

  • revize projektů výstavby a přestavby sportovišť v Benešově, veřejných i neveřejných (např. městského stadionu, městské sportovní haly apod.);

  • podpora neorganizovaných sportovních aktivit;

  • větší revize Pravidel pro dotace, návrh nových pravidel platných od roku 2020.


V návaznosti na tento plán činnosti byly též "rozdány" první úkoly členům komise, jejíž další jednání je naplánováno ke konci března.

Chceme jako komise pracovat transparentně a otevřeně, proto budeme o své činnosti pravidelně informovat, máte možnost se zúčastnit našich jednání jako host nebo můžete zasílat své podněty pro naši činnost. Využijte pro to níže uvedených kontaktů.


Tomáš Novák, předseda Komise pro sport

e-mail: tomas.novak@urocnice.cz, mobil 602 303 532
44 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


AKTUALITY

bottom of page